Arbejder du med kraner? Dette skal du vide

Arbejder du med kraner? Dette skal du vide

22. januar 2020 Slået fra Af Redaktionen

Hvis du arbejder med kran, så er der en række sikkerhedskrav, som det er vigtigt, du overholder. Det er nødvendigt i forhold til lovgivning – men også for din egen sikkerhed.

Læs med her, hvor vi gennemgår de forskellige krav, der sættes til sikkerhedsforholdene vedrørende kraner.

Når man køber en kran

Når man køber et spil eller et hejseredskab skal det være tydeligt mærket med:

1) Fremstillerens navn og adresse

2) Fremstillingsår

3) Løbenummer og typebetegnelse

4) Størst tilladelig arbejdsbelastning

5) Evt. Belastningsgruppe

Derudover skal arbejdsplatforme, som skal bruges til opstilling af hejseredskab, godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet. Hejseredskaber må desuden ikke bruges, før der er foretaget en statisk belastningsprøve.

Derudover skal der desuden foretages en ny belastningsprøve, hvis hejseredskabet er undergået udskiftninger eller reparationer, efter hvert hovedsyn og 10-års eftersyn (mere om det i næste afsnit) og endeligt: hvis der kommer en ny opstilling. Belastningsprøven skal desuden dokumenteres i en attest, som laves af den, der efterser redskabet. Denne attest skal bevares i journalen.

Testningen omfatter, at hejseredskabet skal testes i ugunstige stillinger, og de bærende elementer skal udsættes for ugunstige belastninger.

Kravene til testninger er dog mere omfattende, end hvad der lige beskrives her.

Kraner skal testes

En kran skal, ligesom en bil, til syn. Kraner udfører et farligt stykke arbejde. Det er derfor nødvendigt, at de efterses jævnligt. Man har sat denne lov, fordi man har vurderet, at det er påkrævet for en tilstrækkelig sikkerhed.

Kraner skal efterses af sagkyndige mindst en gang om året. Den sagkyndige skal teste kranen for at sikre sig, at den kan udføre dens arbejde sikkert. Det er normalt, at man får testet sin kran ved leverandøren. Andre vælger dog at samle alt deres transportassistance ved én udbyder. Hvis du bor omkring trekantområdet, kan du fx vælge Truck Center Kolding som din kranservice.

Derudover siger man, at løftegrej skal tilses hver måned af brugsmanden. Løftegrej kan fx være kædesæt, løftebånd, håndkædedetaljer osv..

Yderlige skal kraner, der benyttes til udendørs brug, efterses af en særligt sagkyndig en gang hvert 10. år. Dette kaldes 10-års eftersynet. Det år hvor dette eftersyn skal foretages, erstatter det det årlige eftersyn.