Anvendelse af pilotering ved vanskelige jordbundsforhold

Anvendelse af pilotering ved vanskelige jordbundsforhold

2. oktober 2018 Slået fra Af Redaktionen

Undgå sætningsskader med et stabilt fundament

En varm og tør sommer har fået flere huse til at slå revner. Dette sker, hvis huset eksempelvis er bygget på en lerholdig jord. Sommerens tørke har fået vandet til at trække sig, og derfor skrumper leret. Det skaber hulrum, og det får husene til at sætte sig.

Sætningsskader kan også komme, hvis jordens bæreevne ikke er tilstrækkelig, eller som følge af rystelser forårsaget af eksempelvis trafik eller byggearbejde.

Gamle såvel som nye byggerier kan få sætningsskader. Derfor er det vigtigt at sørge for, at bygningen står på et stabilt fundament. Har fundamentet mulighed for at sætte sig, kan det give andre følgeskader end blot revner i husets vægge eller gulv. Sætningsskader skaber nemlig de optimale forhold for eksempelvis fugt og skimmelsvamp.

For at undgå sætningsskader eller for at komme eksisterende sætningsskader til livs, kan det være nødvendigt at stabilisere eller efterfundere et byggeris fundament. I den forbindelse skal der foretages en jordbundundersøgelse af de eksisterende jordbundsforhold for at få et indblik i jordens sammensætning bæredygtighed.

 

Hvorfor pilotering?

Viser jordbundsundersøgelsen, at jordbundsforholdene er vanskelige, kan det være nødvendigt at anvende pilotering i forbindelse med stabilisering af nyt såvel som eksisterende fundament. Når et byggeri bliver stabiliseret med piloteringspæle, bliver der skabt et solidt fundament, eftersom vægten og kræfterne fra byggeriet bliver overført ned til de bæredygtige jordlag via piloteringspælene.

Pilotering er en effektiv efterfundering til de mere vanskelige jordbundsforhold. Er der eksempelvis langt ned til bæredygtige jordlag, er jorden fyldt med sten eller er den meget vandholdig, og er der behov for ekstra stabilisering af et byggeri, kan piloteringspæle fra ScrewFast Skruepæle® være løsningen.

 

Hvordan foregår pilotering?  

Pilotering med ScrewFast Skruepæle® er en ideel løsning til selv de mest vanskelige områder, og kræver kun minimal opgravning. Er det et eksisterende byggeri såsom en villa eller et parcelhus, vil piloteringspælen blive placeret under terrænniveau. Det betyder, at når efterfunderingen har fundet sted, kan det hele nemt dækkes med jord, således at arbejdet ikke er synligt.

Pilotering med  ScrewFast Skruepæle® er især ideelt til områder med tæt beboelse såsom inde i byer og villakvarterer. Piloteringspælene er formet som store skruer, og deres udformning gør, at de kan blive skruet i jorden. At de ikke skal slås i jorden minimerer derfor vibrationer, som både er til stor gene men også kan skade de omkringliggende bygninger.