Hvad er genanvendelse og neddeling?

Hvad er genanvendelse og neddeling?

16. oktober 2020 Slået fra Af Redaktionen

I kraft af en grønnere og grønnere dagsorden er begreber som genanvendelse og neddeling blevet mere centrale i det danske erhverv. Årsagen er naturligvis, at vi bevæger os i en retning, hvor den grønne politik vejer tungt og udgør hele erhverv i sig selv.

Særligt ord som genanvendelse er i fokus. Her er der tale om en proces, hvor man tager typiske affaldsprodukter og giver dem ’nyt liv’. Det skal ses i lyset af, at mange af de materialer, som vi betegner som affald, i virkeligheden kan omarbejdes og bruges andre steder.

Det kan f.eks. være når glasaffald smeltes om til nyt glas eller når jern, metal, træ og meget andet genanvendes til ny produktion – eller for træets tilfælde måske anvendes til brændsel. Sågar madaffald kan anvendes og bidrage til f.eks. dyrefoder eller biomasse!

Planlægning og maskiner står centralt

Et helt centralt element i planlæggelse og operativ genanvendelse er det rette sorteringsapparat. De maskiner, som anvendes til denne proces, skal både kunne screene og sortere. Det skyldes, at der er et vigtigt økonomisk aspekt i at kunne genanvende de forskellige affaldsstoffer. Derfor skal processen være så automatiseret som mulig. Er det ikke tilfældet, kan de økonomiske incitamenter komme i konkurrence med de ideologiske. De skal nemlig ses som komplementære områder.

Der findes forskellige maskiner hertil, da opgavernes omfang naturligvis kan diktere forskellige behov. Nogle maskiner klarer derfor en grovsortering, mens andre screener, opdeler og sender materialerne ud på bånd, så elementerne lander de rette steder og let kan transporteres videre. Læs mere om de forskellige forarbejdningsanlæg og maskiner til neddeling her.

Husk også at vælge maskiner med grøn omtanke

Når du udvælger maskiner til at klare neddelingen, bør du naturligvis allerede her have grønne tanker i omløb. Sørg derfor gerne for, at anlægget har det bedste tænkelige energiforbrug. Der kan være stor forskel på de enkelte anlæg, og der kan derfor være op til 50% (eller mere) at spare i forhold til energiforbruget.