Sådan anlægger du ny græsplæne

Sådan anlægger du ny græsplæne

13. maj 2019 Slået fra Af Redaktionen

Når du anlægger en ny græsplæne, er det ikke helt ligegyldigt, om du har forberedt jorden. Faktisk er jordbehandlingen ved såstedet ganske afgørende for det slutresultat, du kan forvente.

Anlæg græsplæne ved at følge disse råd.

Sørg for, der kan komme vand til

Hvis du vil have gode resultater, er det vigtigt, du anvender en tilpas porøs jord, så vandet kan trænge igennem laget og ned til frø m.m. Vandnedsivningen er vigtig for at få gang i en ordentlig rodvækst. Et for hårdt og kompakt lag jord vil derfor forhindre nedsivning og samtidig bevirke, vand får mere svært ved at trænge op i tørkeperioder.

For at klargøre jorden, bør du pløje eller grave området til og samtidig få fjernet ukrudt, affald, sten etc. så plænen har gode forudsætninger.

Grov- og finplanering

Husk at forberede jorden med grovplanering, hvis den er meget tynd eller grov. Den svære jord kan blandes med sand, mens let jord bør tilføres muld. Den letteste måde at fordele og blande på er ved at fræse. Dette hjælper også på evt. luftlommer, som du også kan vælge at træde ned, før du fræser området.

Når jorden er som ønsket, bør du finplanere. Det kan du gøre ved at rive og få bugt på ujævnheder omkring jord og plæne. Når du gør dette, så sørg igen for at få frasortere små sten og andet, der ikke hører til på en plan og blød græsplæne.

Brug ”krummestrukturen” og klar såningen

Det øverste lag jord skal ideelt ligge i en krummestruktur. Årsagen er, at det giver de bedste ilt- og vandforhold til græsset.

Når du skal så, kan du evt. bruge en såvogn, hvis du vil have frø spredt godt og jævnt ud. Gå gerne din så-rute 2 gange, så du er sikker på, at der er fordelt ordentligt – og gå gerne på både kryds og tværs.

Når dine frø er fordelt, skal du forsigtigt rive et lag jord over. Du skal være forsigtig, fordi du ellers kan risikere at rive frøene sammen i klynger og klumper. Sørg igen for at din jord er porøs nok til tilstrækkelig vandnedsivning. Det er ganske essentielt.

Husk at købe dine græsfrø i en ordentlig kvalitet, der dækker tæt. Er du i tvivl, så søg råd i dit lokale plante- eller havecenter.