Virksomhedsoverdragelse – bliv klædt ordentligt på

Virksomhedsoverdragelse – bliv klædt ordentligt på

2. august 2018 0 Af Redaktionen

En virksomhedsoverdragelse kan have stor betydning for rigtig mange mennesker. Både køber og sælger, såvel som de ansatte og deres hverdag, er ganske afhængig af en vellykket proces, hvor alle parter sikres de allerbedste vilkår. Man bruger almindeligvis udtrykket virksomhedsoverdragelse, når et andet selskab overtager virksomheden, eller hvis der er tale om f.eks. en fusion eller en bortforpagtning. Det nye selskab overtager alle forpligtelser, og vigtigst af disse er medarbejdernes arbejdsvilkår og rettigheder. Virksomhedsoverdragelse er reguleret af en ganske massiv lovgivning, og derfor kan det være hensigtsmæssigt at rådføre sig med en advokat, der kan yde juridisk bistand og dermed lette processen for dig, som enten køber eller sælger.

Fordelene ved advokathjælp i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

En virksomhedsoverdragelse har, som sagt, ofte stor betydning for mange menneskers liv. Derfor er det utrolig vigtigt, at overdragelsen finder sted ud fra det mest optimale udgangspunkt og med det bedst mulige resultat. Erhververen af virksomheden er nødt til at sætte sig grundigt ind i alle de forskellige forhold – navligt de eksisterende vilkår og betingelser, som de kommende medarbejdere arbejder under. Her er det vigtigt at være skarp og vise hensyntagen, ellers kan det i princippet blive en dyr omgang i forbindelse med eventuelle kompensationer. Advokathjælp kan være både løsningen og forebyggelsesmiddel ift. forskellige problemstillinger og potentielle faldgruber. Advokatfirmaet kan bidrage med indsigt i virksomhedens omstændigheder og bistå udarbejdelsen af kontrakt og forhandlinger. Firmaet kan også håndtere de ansættelsesretslige problemstillinger ift. medarbejderne samt være behjælpelig med almen rådgivning omkring lovgivningen. Har du brug for et advokatfirma med speciale i virksomhedsoverdragelse, kan du med fordel kontakte TVC Advokatfirma.

Generel information omkring virksomhedsoverdragelse

Køber/arbejdsgiver overtager som udgangspunkt de forpligtelser, som den tidligere arbejdsgiver var ansvarlig for. Medarbejderne får alle rettigheder med sig i forbindelse med transitionen, hvilket bl.a. omhandler lønninger, pension og anciennitet. På samme måde er gamle særaftaler, som f.eks. afspadsering, firmabil osv., stadigvæk gældende. Hvis køber og sælger aftaler at afskedige medarbejdere, både inden og under overdragelsen, skal begrundelserne for afskedigelserne være valide, således at de ikke er i strid med lovgivningen. Køber skal også være yderst opmærksom på overenskomstaftaler, klausuler osv., som er en del af de kommende medarbejderes arbejdsvilkår. Ligeledes har medarbejderne altid krav på orientering allerede tidligt i forløbet, og væsentlige ændringer skal varsles med individuelle opsigelsesvarsler. Væsentlige ændringer giver samtidig medarbejderne mulighed for forhandling ift. de nye forhold og arbejdsvilkår.