Derfor er træ energirigtig optænding

Derfor er træ energirigtig optænding

19. april 2019 Slået fra Af Redaktionen

Som et relativt ”grønt” land, gør vi i Danmark en ekstra indsats for at værne om miljøet og udlede så lidt Co2 som muligt. Det betyder blandt andet, at vi igennem de seneste 10 år har haft stor fokus på at finde de mest energieffektive måder at varme vores hjem op på. At dette kun skyldes hensyn til miljøet, er måske ikke hele sandheden, da der også er mange penge at spare på varmeregnskabet, når man som forbruger skifter fra en gammel energikilde til en ny og effektiv.

Netop den besparende motivation har været fanebærende og meget udslagsgivende for, at vi har skiftet til mere korrekte energimetoder.

Træfyring er blevet in

Særligt træ er blevet en efterspurgt vare, og det er oplagt, at vi i fremtiden skal blive endnu bedre til at anvende bl.a. denne vedvarende energitype. Når vi fyrer med træ, er vi nemlig med til at nedbringe drivhusgasser, fordi vi udskifter kul, olie og naturgas med træ i form af brænde, flis, træpiller og træbriketter.

Det skyldes blandt andet, at vi i Danmark – og generelt i hele Europa – har masser af skovområder, vi kan tage fra og genopdyrke. Når et træ vokser, renser det luften for Co2 i en sådan grad, at det modvirker den afbrænding, der sker i brændeovnen, pillefyret etc. Det betyder, at der sker en bæredygtig energiudnyttelse, som er godt for miljøet.

Desuden er optænding med træ blevet så effektivt, at det er en af vores bedste varmekilder. Et pillefyr kan f.eks. fyldes en gang ugentligt og derpå forsyne en almindelig dansk husstand med varme alene på den relativt beskedne mængde træ.

Som optændingsprodukt er det desuden værd at bemærke, at træpiller, træbriketter etc. er en slags affald fra træproduktionen. Det skal forstås på den måde, at mens meget af træet udnyttes til f.eks. møbler og andet, bliver det overskydende træ brugt til brænde. På den måde udnyttes hele træet og intet går til spilde.

Konklusionen er med andre ord, at træ er bedre for miljøet og for økonomien i den enkelte husstand. Desuden er kul, olie og gas et råmateriale, som på et tidspunkt vil slippe op, hvorimod vi fremskaffer energi fra træer ved at dyrke dem. Fremtiden er derfor grøn.