Hvad er børnepenge for en størrelse?

Hvad er børnepenge for en størrelse?

17. maj 2018 0 Af Redaktionen

Børnepenge er en ydelse som staten udbyder, der er tiltænkt at hjælpe forældre med de økonomiske omkostninger, der er ved at have et barn. Det er et tilbud, hvor der dog er et par krav, man skal opfylde for at være berettiget til det, hvilket kan skabe noget forvirring omkring ydelsen. Det er dog ikke så kompliceret, når man lige får sat sig ind i det.

Hvilke krav?

Kravene til børne- og ungeydelsen er ikke så talrige, men man skal opfylde dem, hvis man skal være berettiget til børnepenge. De krav der findes på området er:

  • Dit barn skal være under 18 år gammelt
  • Dit barn skal bo i Danmark
  • Du skal være bosat i Danmark
  • Personen med forældremyndigheden skal være fuldt skattepligtig i Danmark
  • Dit barn må ikke være forsøget af det offentlige
  • Du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst seks år inden for de sidste 10 år

Hvis du opfylder disse krav er du egnet til at få børneydelsen, men der er dog et par særtilfælde, hvor du ikke er egnet, selvom disse krav er opfyldt. Det handler blandt andet om, at man skal overholde pligten til sprogvurdering og sprogstimulation for to-tre-årige. Der findes flere særforhold, og det kan være svært at finde rundt i, men med den rette hjælp kan du navigere nemt og sikkert i bureaukratijunglen, så du kan få de ydelser, du er berettiget til og undgå at miste berettigelsen.

Hvornår og hvor meget?

Børnepenge udbetales hvert kvartal, mens ungeydelsen, der træder i kraft, når barnet fylder 15 år, bliver udbetalt d. 20 i hver måned. Hvor mange penge, du er berettiget til, er både bestemt af barnets alder og din indkomst, så forældre med en høj indkomst ikke får lige så mange børnepenge som forældre med en lav indkomst. Hvis du har brug for mere hjælp til børnepenge, kan du følge linket, og hvis du er yderligere i tvivl, er det bestemt en mulighed at gå ind på borger.dk, hvor de spørgsmål, der ikke bliver besvaret her, kan stilles.