Leje eller køb af erhvervsejendomme – bliv klogere på markedet

Leje eller køb af erhvervsejendomme – bliv klogere på markedet

4. august 2018 0 Af Redaktionen

Når I skal finde den rette erhvervsejendom, hvad enten det drejer sig om lokaler til kontor, butik, lager eller andet, kan markedet sommetider virke lidt som en jungle. Grundig research er nøgleordet i forbindelse med at finde de rette lokaler, som har stor betydning for virksomhedens overordnede rammer. Hvis I er tålmodige, kan I selv forestå den komplicerede proces med at finde lokalerne og derpå underskrive en fornuftig kontrakt. I kan dog også vælge at få professionel assistance fra en kompetent erhvervsmægler, der kan vejlede jer igennem hele forløbet. Her følger også en lille guide, som forhåbentlig kan gøre jer lidt klogere på nogle af forholdene.

Økonomi, kontrakt og marked i forbindelse med leje eller køb af erhvervsejendomme

Størrelsen på budgettet er ofte den primære forudsætning, når I skal finde jeres nye lokaler. Derfor skal I først have styr på de økonomiske rammer, hvilket er med til at indkredse feltet af potentielle lokaler. I skal derpå tage stilling til jeres behov til lokalerne, og hvordan disse matcher økonomien, hvor I bl.a. bør kigge på virksomhedens fremadrettede vækstpotentiale. Det er ikke altid til at finde et lokale, som kan opfylde alle kriterier til en fornuftig pris, og derfor er det også hensigtsmæssigt med en prioriteringsliste. Når de økonomiske rammer er blevet fastsat, lokalerne er blevet udvalgt og kontrakten skal indgås, er der forskellige juridiske forhold at være opmærksom på. Hvis det drejer sig om et lejemål, er lejesatsen et centralt aspekt. Denne forhandles som udgangspunkt med udlejer, men vedkommende kan dog vælge, at lejen skal reguleres jf. nettoprisindekset. Dette skal fremgå tydeligt af kontrakten, ligesom aspekter vedrørende omfang, stand, vedligeholdelse (som udgangspunkt udlejers ansvar), restriktioner, eventuelle tinglyste lejekontrakter, opsigelse mv., skal præciseres grundigt. Overvejer I at købe en erhvervsejendom, hvad end det drejer sig om en investeringsejendom eller til eget brug, skal jeres analyse af det lokale ejendomsmarked naturligvis være langt mere udførlig. Her er timing bl.a. et af nøgleordene, og I skal overveje jeres afkastkrav samt risikoprofil. For at foretage den rette investering er det nødvendigt, at I gennemgår diverse markedsrapporter og kigger på den pågældende tomgangsrate, som angiver mængden af ledige eller tomme erhvervslejemål i det givne geografiske område. Der er dog langt flere forhold, som kræver et grundigt indblik i forbindelse med investeringer i erhvervsejendomme.