Hvorfor man som virksomhed skal investere i et projektstyringsværktøj

Hvorfor man som virksomhed skal investere i et projektstyringsværktøj

20. november 2018 0 Af Redaktionen

For virksomheder er det essentielt, at de bliver ved med at udvikle sig, hvis de vil forbedre deres plads på markedet. En enkelt virksomhed som en enhed kan fokusere 100% på en enkelt opgave ad gangen, da der foregår på samme tid. Derfor er mange virksomheder delt op i forskellige afdelinger som hver især er er eksperter i hvert deres område. Alle disse afdelinger er afhængige af hinanden, hvis de skal fungere optimalt. For at disse afdelinger og virksomheden som helhed skal fungere og udvikle sig, så skal de løbende udvikle projekter. Disse projekter skal så fuldføres af valgte projektgrupper som består af virksomhedens ansatte og eventuelt udefrakommende konsulenter. Sådanne projekter er organiske forløb med flere forskellige aspekter, hvilket kan gøre dem komplicerede at fuldføre. Denne proces kan dog gøres nemmere med et projektstyringsværktøj.

Uddeleger nemt medarbejdernes opgaver

Som nævnt herover så består et projekt af flere forskellige aspekter som alle skal fuldføres perfekt. Projekter har derfor ofte flere forskellige medarbejder som har forskellige baggrunde og forskellige specialer. De har derfor forskellige opgaver som alle afhænger af hinanden. Det er derfor vigtigt for projektlederen at kunne holde styr på de forskellige opgaver, så der fx kan peges præcist der hvor der skal forbedres noget.

Få overblik over budgettet

Alle projekter bygges op af en model som viser, at projektets omfang afhænger af tidshorisonten, de ansatte og budgettet. Projektet kan ikke lykkedes optimalt, hvis ikke processen designes efter denne model. Det er fx meget vigtigt at budgettet løbende bliver tjekket, så der ikke bliver brugt for mange penge de forkerte steder.

Gør det nemt at overskue projektets aspekter

Projektstyringsværktøjet er bygget op sådan, at samtlige opgaver og aspekter er sat relevant op, så projektlederen nemt kan få et overblik over hele projektet. Hvis man fx ikke kan finde en sammenhæng imellem budgettet og de forskellige arbejdsopgaver, kan man ikke danne et fuldt overblik over projektet. Derfor findes hele projektet i et program, så man ikke har behov for at åbne andre programmer.

Giv medarbejderne adgang på baggrund af hierarki 

Projektgruppers opdeling er forskellig fra virksomhed til virksomhed, men den klassiske og mest brugte opbygning er bygget op efter et hierarki. I sådan en projektgruppe har gruppen oftest en projektleder som bestemmer hvordan projektet skal forløbe. Projektstyringsværktøjet er bygget op således, at projektlederen kan bestemme hvor meget adgang, de andre medlemmer af projektgruppen skal have. Dette gør det nemmere for projektlederen at styre projektet hen imod hans eller hendes ønskede retning.